Warmia Mazury - Warto zobaczyć
Regionalny portal www.warmia-mazury.com.pl
   +48 793 061 572
pon-pt: 9:00 - 18.00 / sob: 10:00 - 16:00
NASZA OFERTA
POGODA w okolicy
REKLAMA
Reklama na mazurach
Warto zobaczyć

Region Warmii i Mazur obfituje w wiele ciekwych - wartych zobaczenia miejsc. Poniżej prezentujemy listę obiektów, które każdy mieszkaniec jak i przybysz do naszego regionu powinien zobaczyć.

Wyszukano 46 pozycji

Według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego Wzgórza Dylewskie leżą w prowincji Niżu Środkowopolskiego, w podprowincji Pojezierzy Południowo-Bałtyckich, w makroregionie Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i tworzą mezoregion Garbu Lubawskiego. Cały teren Parku i otuliny znajduje się w granicach województwo Warmińsko-Mazurskiego.

KętrzynJuż w 1936 r. w ówczesnym Rastenburgu powstało muzeum regionalne - Heimatmuseum Rastenburg. W zbiorach znajdowały się zabytki związane z historią miasta i regionu, militaria wojenne, dokumenty i książki o tematyce regionalnej. Założycielką Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego była jego późniejsza wieloletnia kierowniczka - Zofia Licharewa. Już pod koniec stycznia 1945 r. przystąpiła do zabezpieczania ocalałych w mieście i okolicy zabytków. 

Dobra rycerskie. Od 1480 r. do 1745 r. własność rodziny Milewskich - von der Milwe, a następnie von Platho (do 1756 r.), von Parthein (do 1776 r.), Schenck zu Tautenberg (do 1828 r.) i von Schmiedtseck (do 1945 r.). W 1929 r. powierzchnia majątku wynosiła 1461 ha. Po 1945 r. własność PGR.

Pałac w stylu późnoklasycystycznym, wybudowany w II połowie XIX w., na miejscu budowli z II połowy XVII w. Remontowany w latach 20-tych.

Dobra rycerskie do początków XVI w. w posiadaniu rodziny Tolk. Kolejnymi właścicielami majątku były: rodzina zu Eulenburg (do końca XVII w.), rodzina von der Groeben (do początków XVIII w.), Kuchmeister von Sternberg, du Rosay, von Bonin. (od 1772 r.) i von Borcke.

Ostatnią właścicielką była Maria-Agnes von Borcke, zamężna zu Dohna-Schlobitten. Jej mąż, Henryk Karol zu Dohna, za udział w spisku na życie Hitlera, został stracony 14 września 1944 r. w Berlinie. W 1929 r. powierzchnia majątku wynosiła 872 ha. Po 1945 r. własność PGR.

 

Dobra rycerskie rodziny von Egloffstein, od 1913 r. von Braun (stryj von Brauna - konstruktora V-2, a po wojnie projektanta amerykańskiego programu lotów kosmicznych "Apollo") W 1929 r. powierzchnia majątku wynosiła 514 ha. W latach 30-tych skomunalizowane z powodu zadłużenia majątku. Po 1945 r. własność PGR.

Zespół zabudowań złożony z dworu i budynków folwarcznych, budowanych w latach 1913 - 1920, w stylu budowli gotyckich.
 

GierłożZ dala od gwaru wielkich miast, pośród kwiecistych mazurskich łąk, wśród gęstych borów i lasów ukryty jest Park Miniatur Warmii i Mazur, który jako jedyny w Polsce i na świecie prezentuje miniatury najpiękniejszych i najciekawszych, a nierzadko mało znanych zabytków obu regionów.

Park Miniatur Warmii i Mazur znajduje się w Gierłoży, 900 m za Wilczym Szańcem w stronę Węgorzewa.

Dobra rycerskie od 1829 r. w posiadaniu rodziny Siegfried. W 1929 r. powierzchnia majątku wynosiła 628 ha. Po 1945 r. własność PGR. Obecnie własność prywatna.

Pałac w Jegławkach w stylu angielskiego późnego gotyku z wyraźnymi nawiązaniami do stylu włoskich willi podmiejskich - "villa suburbana" wybudowany został w 1848 r. w miejscu prawdopodobnie krzyżackiej budowli z XV w. spalonej w 1657 r. Po 1945 r. siedziba dyrekcji PGR, oraz pomieszczenia biurowe i mieszkania pracowników. Zachowane zabudowania folwarczne i park krajobrazowy z gródkiem krzyżackim z XIV w.

Dobra rycerskie. W początku XIX w. własność Gregorowius, w początku XX w. - Hensche. Ostatnim właścicielem w latach 1919-1945 był Artur Pasternack. W 1929 r. powierzchnia majątku wynosiła 394 ha. Po 1945 r. własność PGR.

Dwór klasycystyczny wybudowany w 1806 r. Spalony przez żołnierzy radzieckich w 1945 r. Zachowane zabudowania gospodarcze i pozostałości parku.

22 czerwca 1941 roku ponad 3 miliony żołnierzy, 148 dywizji Wehrmachtu, niespotykana w historii wojen potęga militarna, atakują Związek Radziecki. Mamerki  wojskowe centrum dowodzenia tej ogromnej operacji militarnej w tajemnicy zostało  zbudowane przez Organizacje Todta. Do Mamerek w chwili rozpoczęcia ataku przybywają dowódca Wojsk Lądowych feldmarszałek Walter Brauchitsch oraz szef sztabu generalnego gen. Franz Halder z grupą 40 najwyższych rangą generałów Wehrmachtu.

We współczesnym uprzemysłowionym świecie niewiele jest już miejsc, gdzie zachowała się przyroda w jej dziewiczej, niezniszczonej przez człowieka formie.

Na Mazurach można jeszcze podziwiać czyste jeziora i malownicze puszcze. Z powodu znikomości danych archeologicznych i etnograficznych nigdy już jednak nie dowiemy się, jak żyli tutaj ludzie kilkaset lat temu.

Dobra rycerskie należące od początku XVI w. do 1945 r. do rodziny von Egloffstein. Siedziba majoratu. W 1929 r. powierzchnia majątku wynosiła 1904 ha. Po 1945 r. własność PGR. Obecnie własność prywatna.
Pałac późnobarokowy wybudowany w 1782 r. przez Alberta von und zu Egloffstein. Przebudowany i remontowany w 1814 i 1918 r. W 1945 r. rozgrabiony przez żołnierzy radzieckich.

Po 1945 r. użytkowany przez PGR. Opuszczony na początku lat 80-tych, w 1983 r. zrujnowany w wyniku pożaru. Zabudowania folwarczne zniszczone, zachowany park krajobrazowy.

Dobra rycerskie od początku XVI w. do 1945 r. będące własnością rodziny von Eulenburg. Siedziba majoratu. W 1929 r. powierzchnia majątku wynosiła 4296 ha. Po 1945 r. własność PGR. Obecnie własność prywatna.

Pierwszy pałac wybudowany w latach 1610-1620, przebudowywany w 1668 według projektu Józefa Naronowicza-Narońskiego w 1688 r. W latach 1860-1875 przebudowany w stylu neogotyckim. Po 1945 r., użytkowany przez PGR, powoli popadał w ruinę. Zachowana część zabudowań folwarcznych i park krajobrazowy.

gołdapOkolice Gołdapi, północno-wschodnia Polska, za wzniesieniem Tatarskiej Góry (308 m n.p.m.), rozciąga się baśniowa dolina. Jak okiem sięgnąć wszystko stworzyła natura i ręka Tadeusza Rudziewicza wraz z rodziną. Wysoko nad głowami latają bieliki, żurawie, czaple, a na bagnach gniazdują kormorany.

Poniżej w wodzie coś pływa  - coś, co można zjeść na obiad.  Wystarczy zarzucić wędkę w stawie, aby wyciągnąć wspaniałą, świeżą rybę. Na miejscu krótki wykład na temat genezy gospodarstwa i hodowli, a potem niesłychane, bezkrwawe safari na pokładzie 25-letniego uaza. Warto zabrać aparat fotograficzny, żeby uwiecznić te dzikie zwierzęta.

Dobra szlacheckie od XVI w. należące do rodziny von Rautter. Od połowy XIX w. siedziba majoratu von Pressentin von Rautter. W 1929 r. powierzchnia majątku wynosiła 2162 ha. Po 1945r. początkowo strażnica OTK, później przejęte przez PGR.

Pałac późnobarokowy wybudowany w 1797 r. przez Fryderyka von Rautter. Rozbudowany w 1925 r. Remontowany w latach 60-tych. Obecnie mieszkania pracowników b. PGR. Zabudowania folwarczne zrujnowane. Zachowane pozostałości parku.

GierłożHitler przybył do Wilczego Szańca wraz ze swoją świtą 24 czerwca 1941 roku. Tu spędził ponad 800 dni. Wokół jego osoby ogniskowało się życie wszystkich mieszkańców kwatery. W roku 1944 kwaterę zamieszkiwało ponad dwa tysiące osób. Decyzje o budowie podjęto jesienią 1940.

O lokalizacji kwatery w tym miejscu zadecydowały następujące względy: Kętrzyński las znajdował się w pobliżu granicy ze Związkiem Radzieckim. Miało to duże znaczenie psychologiczne (Plan Barbarossa przewidywał atak przeciwko ZSRR).

Zorganizowany zespół grodowo-miejski o niemieckiej nazwie Strasburg (Burg an der Strasse) powstał na tych terenach w drugiej połowie XIIIw. po tym, jak sprowadzeni przez Konrada Mazowieckiego Krzyżacy sfałszowali pismo nadania owych ziem i nie licząc się z protestami zajęli zbrojnie strażnicę książęcą, przystosowując ją do własnych potrzeb.

Strażnica ta, jeszcze jako konstrukcja drewniano-ziemna, co najmniej dwukrotnie niszczona była przez najazdy plemion pogańskich: w roku 1262 przez Jaćwingów i w 1298 przez wojska litewskie.

RynHotel ZAMEK RYN****  to krzyżacki Zamek zaadaptowany na Centrum Kongresowo - Wypoczynkowe. Wznosi się nad miasteczkiem Ryn,  malowniczo położonym na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami Ołów i Ryńskim, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ta XIV-wieczna, druga co do wielkości tego typu budowla w Polsce, usytuowana jest w jednym z najatrakcyjniejszych regionów pod względem krajobrazowym, ekologicznym, przyrodniczym oraz turystycznym.

We wczesnym średniowieczu okolice Działdowa wraz z tzw. ziemią sasińską stanowiły odcinek pogranicza mazowiecko-pruskiego. W pierwszej połowie XIII wieku tereny te znajdowały się pod rządami syna Konrada Mazowieckiego, księcia kujawsko-łęczyckiego Kazimierza, który w 1257 odstąpił je biskupowi chełmińskiemu. Pod koniec stulecia osadę wraz z okoliczną domeną nabył Zakon Krzyżacki i doceniając jej strategiczne położenie ok. 1306 roku przystąpił tutaj do budowy nowego albo modernizacji pierwotnego umocnienia-staropruskiego, drewnianego jeszcze grodu. Okres powstania zamku w świetle najnowszych badań archeologicznych datuje się na lata 30-e XIV wieku.

Olsztynek należy do grupy najpóźniej założonych i zarazem najmniejszych ośrodków zamkowo-miejskich Prus Krzyżackich. Zaistniał on w okresie największej prosperity Zakonu, kiedy po zorganizowaniu samodzielnego komturstwa w Ostródzie podjęto decyzję o kolonizacji położonych w południowej części regionu terenów. Zbudowaną tutaj pod koniec XIII wieku drewnianą warownię w połowie XIV stulecia zastąpiono zabudową murowaną, a urzędnikiem odpowiedzialnym za powstanie nowej siedziby był komtur ostródzki Gunther von Hohenstein, od którego nazwiska przyjęła się późniejsza nazwa założonej przy zamku osady. Z czasem nazwę tę zastąpiono określeniem Parvum Olsten, rozumianą jako Mały Olszt ...

Teren Puszczy Rominckiej charakteryzuje się najsurowszymi na Niżu warunkami klimatycznymi. Leży w mazurskim regionie klimatycznym. W półroczu chłodnym wyraźny jest wpływ kontynentalizmu, natomiast w półroczu letnim na rozkład i wielkość temperatur wpływa bliskość Morza Bałtyckiego. Okres wegetacyjny wynosi około 190 dni, a okres bez przymrozków to zaledwie 150 dni. Średnia temperatura roczna wynosi +6,4oC, przy ekstremalnych od -35oC do +38oC.

 

Dodano: 2011-05-10
OSTATNIO KOMENTOWANE
Komentowanie wyłączone
OFERUJEMY

- MAZURY NOCLEGI


- CZARTER JACHTÓW


- NAJLEPSZE RESTAURACJE


- ATRAKCJE TURYSTYCZNE


- KALENDARZ WYDARZEŃ


- MAPA WARMII I MAZURWyświetleń strony: 4 212 267
Korzystamy z tymczasowych plików cookies. Pliki te nie przechowują danych osobowych, są niezbędne do prawidłowego działania serwisu www.warmia-mazury.com.pl - więcej w Polityce Prywatności.
OK